ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОГО МУЛУ ОЧИСНИХ СПОРУД

Автор(и)

  • Т. Л. Сулейко Національний університет харчових технологій, Україна

Ключові слова:

waste water, activated sludge, treatment

Анотація

Some characteristics of the activated sludge of the treatment plant were established, in particular, it is the concentration of activated sludge, sludge index and dehydrogenase activity. It has been established that the conditions of the semi-continuous process of wastewater treatment ensure greater efficiency of the treatment plant.

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 388-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми “Питна вода України” на 2022-2026 роки” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2021-%D1%80#Text (дата звернення 01.05.2024)

Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж. А., Пазюк В. М., Новікова Ю.П. Стан технологій очищення стічних вод в Україні та світі // Теплофізика та теплоенергетика, 2021, т. 43, №1. – С. 5-12. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.1

Природоохоронні технології та обладнання : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" освіт.-проф. програми "Екологія та екоменеджмент" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 56 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-17