ВПРОВАДЖЕННЯ МЕМБРАННИХ УСТАНОВОК ОЧИЩЕННЯ БІОГАЗУ ДО БІОМЕТАНУ НА БАЗІ ІСНУЮЧИХ БІОГАЗОВИХ ЗАВОДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • М. В. Козловець ТОВ «Про-Енерджі», Україна

Ключові слова:

biomethane, membrane separation, REPowerEU, biogas, digestate

Анотація

This article is devoted to the analysis of current information about the biogas and biomethane market in Ukraine. The main current principles of biogas and biomethane production are presented, the implementation of the first biomethane plant in Ukraine, experience and immediate plans for the development of the biogas industry are described.

Посилання

UABIO: Інформація щодо об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел за 2023 рік. [Цитовано 2024 Трав. 10]. Доступно на: uabio.org/statistics/informatsiya-shhodo-ob-yektiv-elektroenergetyky-z-vykorystannyam-alternatyvnyh-dzherel/

Metastudie bestehender Szenarioanalysen zu Mengen- und Kostenerwartungen erneuerbarer und dekarbonisierter Gase im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts „Wege zu einem resilienten und klimaneutralen Energiesystem – Transformationspfad für die neuen Gase“. [Цитовано 2024 Трав. 10]. Доступно на: PowerPoint-Präsentation (teamconsult.net)

Annex to the Final Project Report "Analysis of bioenergy and biofuel production opportunities to solve compound food/energy crisis in Ukraine." (A joint project of UN agencies - FAO, UNEP and UNECE with the support of SDG Fund). Kyiv, March 2023.

Ґольц А.-К., Романов О., Делідон Р. Використання потенціалів: вибудовування німецько-української біометанової кооперації. Аналітичний документ, жовтень, 2023. 29 с.

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану № 9456 від 03.07.2023. Доступно на: Картка законопроекту - Законотворчість (rada.gov.ua)

Презентація компанії «Про-Енерджі» [Цитовано 2024 Трав. 10]. У вільному доступі відсутня

Сайт компанії HoSt. [Цитовано 2024 Трав. 10]. Доступно на: https://www.host-bioenergy.com/

Шинкарчук А., Голуб Н., Козловець М., Козловець О. Порівняння впливу дігестату, що містить додаткове джерело мікроелементів, на ріст рослин в перші 2 тижні вегетації. Матеріали XХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ, Україна, 7 грудня 2023 р.) / Укладач Д. Е. Бенатов. - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 265 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-17