ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕС ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РУХУ НАСІННЯ

Автор(и)

  • B. O. Опрофат КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • B. M. Мельник КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • В.П. Косова КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Анотація

Пошуки методів підвищення врожайності рослин завжди актуальні, серед них особливу увагу займають способи передпосівної стимуляції насіння. З’ясувалося, що для збільшення врожайності можна проводити оброблення насіння перед посівом хімічними речовинами, піддаючи їх механічному або термічному впливу, впливу іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, а також ультразвуку [1].

Посилання

Мельник В. М., Ружинська Л. І., Фесенко С. В., Ільєнко В. В. Вплив ультразвукового випромінювання на ріст зернових культур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-20-4423

Мельник В.М., Ружинська Л.І., Андрук М.М., Остапенко Ж.І. Математичне моделювання гідродинаміки та масообміну при екстракції БАР з рослинної сировини/ Multidisciplinary International scientific journal "Internauka". - 2018. - №9 (49). - С. 72-77.

Korobiichuk I., Mel’nick V., Ostapenko Zh., Ruzhinska L. INVESTIGATION OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES IN THE EXTRACTION OF VEGETABLE RAW MATERIALS UNDER THE CONDITIONS OF ULTRASOUND // 22nd International Scientific Multidisciplinary Conference on Earth and Planetary Sciences SGEM 2022 2–11 July, 2022.

Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості / [І. С. Гулий, М. М. Пушанко, Л. О. Орлов та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.

Мельник В.М. Вплив ультразвуку у вібраціно-акустичному екстракторі// East EuropeanScientific Journal/ Технічні науки. №1(41) 2019. Т. 4. С. 16-20

Мельник В.М. Інтенсифікація росту клітин у ферментерах // Міжнародний науковийжурнал "Інтернаука". - 2019. - №7

Карачун В.В., Мельник В.М., Фесенко С.В. Дифракція звукових хвиль на металевому кільці/ Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. №6/2(32). - С. 4-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

BIOTECHNICS. EQUIPMENT OF PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGICAL INDUSTRIES. ULTRASOUND IN BIOTECHNOLOGY