ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ВАРІАЦІЙ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РЕАКЦІЮ МЕТАХРОМАЗІЇ ВОЛЮТИНОВИХ ГРАНУЛ ДРІЖДЖІВ

Автор(и)

  • M. M. Опаленик КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • O. M. Громозова Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • I. O. Грецький Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Ukraine
  • Ю. П. Горго КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Анотація

Явище метахромазії проявляється в характерній зміні кольору в процесі фарбування толуїдиновим синім, що відбувається в біологічних тканинах чи окремих клітинах, в результаті поглинання світла на різних довжинах хвиль залежно від його концентрації та стану середовища [1]. Завданням сучасних досліджень метахромазії волютинових гранул дріжджів є розробка методів обліку та пояснення змін кольору цієї реакції [1]. Попередньо визначено, що динаміка кольорових та структурних змін реакції метахромазії волютинових гранул дріжджів зберігає високий ступінь подібності з варіаціями геомагнітного поля, особливо під час магнітних збурень та бур [1,2]. Раніше було розроблено програму розрахунків напруженості магнітного поля Землі (МПЗ) на різних частотах та запропоновано визначати вплив низьких частот на молекулярні та клітинні процеси [3]. Існує теорія, що ступінь впливу МПЗ на біологічні об'єкти залежить від його інтенсивності, яка є найвищою за наднизькочастотних значень (<1Гц) геомагнітного поля [2,4,5]. В роботі досліджено, які значення напруженості геомагнітного поля мають особливий вплив на реакції метахромазії волютинових гранул в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

Посилання

Research of Metachromatic Reaction of Saccharomyces cerevisiae / E. N. Gromozova et al. Mikrobiolohichnyi Zhurnal. 2016. Vol. 78, no. 3. P. 45–51. URL: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.03.045

Особливості функціонування біологічних об‘єктів за дії низькочастотних магнітних полів різного походження / Ю. Горго та ін. Вісник КНУ. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2005. Т. 10. С. 28–29.

Горго Ю., Разумовський А. До питання визначення впливу низькочастотних параметрів магнітного поля Землі на біологічні об’єкти. Молодий вчений. 2015. Т. 21, № 6. С. 8–11.

Information Technology of Color Imaging Assessment of Saccharomyces cerevisiae UCM Y-517 Yeast Volutin Granules / O. M. Gromozova et al. Mikrobiolohichnyi Zhurnal. 2020. Vol. 82, no. 5. P. 30–35. URL: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.030

Binhi V. N., Rubin A. B. Theoretical Concepts in Magnetobiology after 40 Years of Research. Cells. 2022. Vol. 11, no. 2. P. 274. URL: https://doi.org/10.3390/cells11020274

Microorganisms As A Model System For Studying The Biological Effects Of Electromagnetic Non-Ionizing Radiation / E. Gromozova et al. Safety Engineering. 2012. Vol. 2, no. 2. P. 89–92. URL: https://doi.org/10.7562/se2012.2.02.06

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22