МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗМІН ІНТЕНСИВНОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ PHOTOBACTERIUM PHOSPHOREUM

Автор(и)

  • B. B. Невгад КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • I. O. Грецький Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Україна
  • E. H. Громозова Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Україна
  • Ю. П. Горго КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Анотація

Існує багато праць, що варіації геомагнітного поля мають високу ступінь подібності з динамікою змін багатьох мікробіологічних та клітинних систем та процесів, особливо під час магнітних бур [1]. Використання мікробіологічних біосенсорів за моніторингу геомагнітної активності дає змогу дослідити різні біологічні ефекти під час варіацій геомагнітного поля та для біотестування дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання [2]. Тому біодатчики з використанням люмінесценції бактерій привертають особливу увагу, оскільки люмінесценція є ферментативним процесом, пов'язаним із загальним метаболізмом клітини, який реагує на зміни навколишнього середовища [3]. Попередньо проведені експериментальні дослідження зв'язків між геомагнітною активністю й інтенсивністю люмінесценції бактерій Photobacterium phosphoreum показали статистично значущу зворотну залежність з коефіцієнтом кореляції R = - 0,51 (р <0,01) [4]. Проте вивчення специфічного впливу геомагнітного поля на інтенсивність бактеріальної люмінесценції вимагає автоматизованих тривалих паралельних вимірювань в реальному часі і в єдиному просторі [5].

Посилання

Особливості функціонування біологічних об‘єктів за дії низькочастотних магнітних полів різного походження / Ю. Горго та ін. Вісник КНУ. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2005. Т. 10. С. 28–31.

Microorganisms As A Model System For Studying The Biological Effects Of Electromagnetic Non-Ionizing Radiation / E. Gromozova et al. Safety Engineering. 2012. Vol. 2, no. 2. P. 89–92.

Дроздов А., Громозова Е., Грецький И. Аналіз динаміки інтенсивності біолюмінесценції світлових бактерій Photobacterium phosphoreum. Біофізика. 2015. Т.60, № 2. С. 316–321.

Gorgo Y., Gretsky I., Demydova O. The Use of Luminos Bacteria Photobacterium phosphoreum as a Bioindicator of Geomagnetic Activity. Innovative Biosystems and Bioengineering. 2018. Vol. 2, no. 4. P. 271–277. URL: https://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.4.151459

Грецький I., Громозова O., Воцелко С. Використання композицій полісахаридів мікробного походження для культивування люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071. Наук. записки Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2017. № 2. С. 46–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22