РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД НА ОСНОВІ ПРОГРАМИ GPS-X

Автор(и)

  • K. C. Кириченко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Л. А. Саблій КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Анотація

У реаліях, які диктують умови обмеженості в часі та фінансах, інженер часто звертається до використання математичних моделей для подальшого визначення можливого простору проєктування. Він може розробити емпіричні моделі, які включають статистичний підхід для імітації кінцевих результатів, отриманих у дослідженнях фізичної моделі. Ці імітаційні моделі є більш гнучкими, тому що вони дають змогу екстраполювати модель на умови, що виходять за межі тих, які досліджують на пілотній установці. Таким чином, багато потенційних рішень з вибору технологій очищення стічних вод можна оцінити швидко та недорого, що дає змогу вибрати лише найбільш перспективні для фактичного тестування на фізичній моделі.

Посилання

Activated Sludge Models ASM1, ASM2, ASM2D, ASM3 / M. Henze et al. 2000. Vol. 5. URL: 10.2166/9781780402369.

Activated Sludge Model No.2d, ASM2d. Water Science and Technology. 1999. Vol. 39, no. 1. URL: https://doi.org/10.1016/s0273-1223(98)00829-4.

Limitations of ASM1 and ASM3: a comparison based on batch oxygen uptake rate profiles from different full-scale wastewater treatment plants / A. Guisasola et al. Water Science and Technology. 2005. Vol. 52, no. 10-11. P. 69–77. URL: https://doi.org/10.2166/wst.2005.0680.

GPS-X Technical Reference - v8.0. URL: https://www.hydromantis.com/help/GPSX/docs/8.0/Technical/index.html (дата звернення: 28.04.2023).

Pombo S. C. Contributo para a utilização de Modelos de Simulação Dinâmica no Dimensionamento de Processos de Lamas Activadas : магістерська дисертація. Lisboa, 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22