ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЗИМІВ В КОЛОРИМЕТРИЧНИХ ІМУНОАНАЛІЗАХ

Автор(и)

  • Я. С. Тодоров КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • M. C. Отрода КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Анотація

Імуноферментні аналізи та імуносенсори здатні забезпечити високу чутливість для зондування мішені завдяки каталітично посиленим показанням, створеним їхніми ферментними мітками (пероксидаза хрону, лужна фосфатаза тощо). Однак використання цих природних ферментів приносить деякі небажані ефекти традиційним методам, включаючи високу вартість і короткий термін зберігання. З розвитком нанотехнологій і біотехнологій останніми роками почали використовувати новий тип наноматеріалів із властивими ферментоподібними характеристиками, як «нанозими». Нанозими не тільки виявляють високу каталітичну активність із можливістю налаштування, але й усувають дефекти природних ферментів, демонструючи переваги легкого приготування, низької вартості та високої стабільності.

Посилання

Recent Advances in the Immunoassays Based on Nanozymes / L. Zhou et al. Biosensors. 2022. Vol. 12, no. 12. P. 1119. URL: https://doi.org/10.3390/bios12121119.

Review–Nanozyme-Based Immunosensors and Immunoassays: Recent Developments and Future Trends / X. Niu та ін. Journal of The Electrochemical Society. 2019. Т. 167, № 3. С. 037508. URL: https://doi.org/10.1149/2.0082003jes.

Recent developments in colorimetric immunoassays using nanozymes and plasmonic nanoparticles / A. Mohamad et al. Critical Reviews in Biotechnology. 2018. Vol. 39, no. 1. P. 50–66. URL: https://doi.org/10.1080/07388551.2018.1496063.

Nanozymes for medical biotechnology and its potential applications in biosensing and nanotherapeutics / S. Munir та ін. Biotechnology Letters. 2020. Т. 42, № 3. С. 357–373. URL: https://doi.org/10.1007/s10529-020-02795-3.

Black oxidized 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine nanowires (oxTMB NWs) for enhancing Pt nanoparticle-based strip immunosensing / S. Lin et al. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2019. Vol. 411, no. 18. P. 4063–4071. URL: https://doi.org/10.1007/s00216-019-01745-x.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22