ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО ЛЮДСЬКОГО ФОЛІКУЛОСТИМУЛЮЮЧОГО ГОРМОНУ (ФСГ) У СИРОВАТКОВОМУ ТА БЕЗБІЛКОВОМУ КУЛЬТУРАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Автор(и)

  • M. C. Отрода КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Я. С. Тодоров КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Анотація

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) — гетеродимерний глікопротеїновий гормон, що виробляється в передній долі гіпофіза. Cкладається з альфа і бета нековалентно зв’язаних субодиниць, які містять 92 і 111 амінокислот відповідно. Кожна субодиниця є посттрансляційно модифікованою і несе дві вуглеводні структури. Відмінності в цих структурах призводять до мікрогетерогенності та різних форм молекули, які визначають період напіврозпаду та in vivo біологічну активність глікопротеїнів. Відповідно до важливості ролі посттрансляційної модифікації найбільш перспективною виявилася лінія клітин яєчників китайського хом’яка (CHO). Однак, культура клітин ссавців має низку недоліків: складну та трудомістку процедуру культивування, а також низьку продуктивність, що призвело до різних стратегій розвитку виробничого процесу. Одна з таких — заміна середовищ, що містять сироватку, на безбілкові середовища. Це дає кілька переваг: зниження ризику зараження вірусами, пріонами, нижча вартість, спрощена подальша обробка відповідно до меншого вмісту білкових контамінантів.

Посилання

Product Monograph Gonal-F Follitropin alfa for Injection. URL: https://medinfo.emdserono.ca/content/dam/web/health-care/biopharma/web/MI/en_CA/docs/gonalf-english-product-monograph-october-2020.pdf.

Dalton A. C., Barton W. A. Over‐expression of secreted proteins from mammalian cell lines. Protein Science. 2014. Т. 23, № 5. С. 517–525. URL: https://doi.org/10.1002/pro.2439.

Comparative Assessment on the Expression Level of Recombinant Human FollicleStimulating Hormone (FSH) in Serum-Containing Versus Protein-Free Culture Media / S. H. Jazayeri et al. Molecular Biotechnology. 2017. Vol. 59, no. 11-12. P. 490–498. URL: https://doi.org/10.1007/s12033-017-0037-4.

Kokal S., Liu K. Development of a chemically defined media and a chemically defined feeding strategy for extended growth and enhanced productivity in CHO-K1 and CHO DG44 cultures. ECI Digital Archives. URL: http://dc.engconfintl.org/cellculture_xv/233.

Keen M. J., Rapson N. T. Development of a serum-free culture medium for the large scale production of recombinant protein from a Chinese hamster ovary cell line. Cytotechnology. 1995. Т. 17, № 3. С. 153–163. URL: https://doi.org/10.1007/bf00749653.

Highly expressed recombinant human follicle-stimulating hormone from Chinese hamster ovary cells grown in serum-free medium and its effect on induction of folliculogenesis and ovulation / D.-J. Kim та ін. Fertility and Sterility. 2010. Т. 93, № 8. С. 2652–2660. URL: https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.05.009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22