ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ НА БІОСИНТЕЗ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ СТРЕПТОМІЦЕТНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Є. М. Івченко Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • Т. П. Кілочок Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • Н. Б. Мітіна Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine

Анотація

Одним з найважливіших факторів, який визначає інтенсивність розвитку мікроорганізмів і відображується на всіх їх фізіологічних функціях є концентрації речовин, які додаються до середовищ. Від концентрації у середовищі залежить набухання колоїдних речовин, які містять зовнішню оболонку клітини, зміну проникності протоплазми і надходження речовин у клітину, а також кількість біомаси, яка утвориться. Відомо, що глутамат натрію є активатором росту та впливає на процеси первинного і вторинного метаболізму і його дія залежить від концентрації у живильному середовищі. Концентрація глутамату натрію впливає не тільки на життєдіяльність організмів, але й на утворення і активність ферментів. Проте у великій концентрації він стає токсичним. Для створення промислових виробництв амілолітичних ферментів актуальним є пошук, розробка та оптимізація живильних середовищ, а також вивчення закономірностей та механізмів регуляції біосинтезу амілолітичних ферментів в залежності від умов культивування, тому дослідження оптимальної концентрації глутамату натрію є перспективним і матиме високе практичне значення.

Посилання

Івченко Є., Кілочок Т. Оптимізація складу поживного середовища для біосинтезу амілолітичних ферментів штамом streptomyces recefensis var. lyticus 2р-15 // Матеріали конференцій МЦНД, Вересень 2021, – с. 69-74

Грегірчак Н. М., Антонюк М. М., Буценко Л. М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології: Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2015. – 267 с.

Пирог Т. П., Пенчук Ю. М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 258 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22