ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ, СТАБІЛІЗОВАНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ФІТОПАТОГЕНАМИ

Автор(и)

  • Ю. М. Іванченко Національний університет харчових технологій, Ukraine

Анотація

Сільське господарство займає одне із провідних місць серед галузей економіки України. Зменшення потенційної врожайності сільськогосподарських культур, спричинене збудниками хвороб рослин – фітопатогенами, становить до 35%. Для сучасного сільського господарства актуальною проблемою є розробка нових екологічно безпечних антимікробних засобів із високою біологічною активністю, які пригнічують ріст і розвиток фітопатогенних бактерій і грибів. Неконтрольоване застосування хімічних пестицидів (зокрема, бактерицидів і фунгіцидів) призвело до розвитку резистентності патогенних мікроорганізмів до антибіотичних сполук. Саме тому нині велику зацікавленість у дослідників викликають препарати на основі наночастинок (НЧ) металів, яким притаманна антибактеріальна, антифунгальна й антивірусна активність. Наночастинки металів одержують хімічними, фізичними, фізико-хімічними та біологічними методами. Останні користуються все більшим попитом завдяки своїй безпечності, екологічності та невеликій собівартості одержаних препаратів НЧ металів. Суть методів «зеленого» синтезу наночастинок металів полягає у використанні біологічно-активних речовин, які завдяки своїй поліфункціональній природі одночасно слугують відновниками та стабілізаторами НЧ. Використання унікальних властивостей мікробних поверхнево-активних речовин (ПАР) дає можливість виключити з технологічної ланки синтезу наночастинок металів використання відновлювальних агентів, які часто є токсичними (наприклад, гідразин) і можуть забруднювати цільовий продукт (зокрема, боргідриди металів). Синтезовані за участю мікробних ПАР наночастинки металів є нетоксичними для людини та довкілля і характеризуються високою антимікробною активністю щодо збудників хвороб рослин.

Посилання

Базиляк Л., Киця A., Кунтий O., Корецька Н., Покиньборода T., Прокопало A., Карпенко O. Синтез та антимікробна активність наночастинок срібла, стабілізованих рамноліпідом. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2022. Випуск 63. С. 363-372.

Bakur A., Niu Y., Kuang H., Chen Q. Synthesis of gold nanoparticles derived from mannosylerythritol lipid and evaluation of their bioactivities. AMB Express. 2019. Vol. 9, No 1. P. 1-9.

Joanna C., Marcin L., Ewa K., Grażyna P. A nonspecific synergistic effect of biogenic silver nanoparticles and biosurfactant towards environmental bacteria and fungi. Ecotoxicology. 2018. Vol. 27, No 3. P. 352-359.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22