ЕНДОГЛЮКАНАЗНА АКТИВНІСТЬ БАЗИДІОМІЦЕТУ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ЗА УМОВ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ

Автор(и)

  • Н. Р. Ващук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • В. М. Ліновицька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Анотація

Важливу групу речовин грибного походження, які можуть бути використані в різних галузях промисловості, становлять ферменти. Нині сучасні виробництва широко застосовують ферментні препарати, отримані на основі бактерій та плісеневих грибів, натомість, потужні ферментні комплекси базидіальних лігнотрофних грибів використовуються дуже мало. Одним з об’єктів, який було б доцільно дослідити з цієї точки зору, є базидіоміцет Schizophyllum commune. Сучасна біотехнологія відчуває гостру нестачу активних продуцентів ензимів целюлозолітичної дії з метою їх використання у процесах промислової утилізації целюлозовмісних відходів.

Посилання

Ферментні системи вищих базидіоміцетів. Даниляк Н. І., Семичаєвський В. Д., Дудченко Л. Г., Трутнєва І. А. Київ : Наукова думка, 1989, 280 с.

Бойко С.М. Целюлази базидієвих грибів для розробки технологій біоконверсії клітковини. Український ботанічний журнал, 2020. 77(5): 378–385.

Древаль К. Г., Бойко М. І. Нові продуценти целюлозолітичних ензимів серед вищих базидіальних грибів // Біотехнологія. 2011. Т. 4, № 1. С. 87–92.

Древаль К. Г., Бойко М. І. Целюлази з культуральної рідини базидіоміцетів. Біотехнологія. 2013. Vol. 6, № 2. С. 107-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2013_6_2_14

Shapiro T. H. America’s Energy Future: Technology and Transformation. —Washington: The National Academies Press, 2009. 650 p.

Бухало А.С., Дуган О.М., Максимюк М.Р., Ліновицька В.М. Ферментативна активність вищого базидіального гриба Schizophyllum commune. Вісник Національного авіаційного університету. 2012. № 3. С. 154-159.

Ghose T.K. Measurement of cellulase activity. Pure and Applied Chemistry, 1987. 59(2): 257–268. https://doi.org/10.1351/pac198759020257

Скуратовская О. Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 3. Сахар и сахарные кондитерские изделия. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ДеЛи принт, 2005. 124 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22